Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest MILTON Grupa Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-703) przy ulicy Alfreda Jahna 6c/6, prowadzącą działalność pod adresem 54-440 Wrocław, ul. Rogowska 7/3.  

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Prosimy napisać do osoby pełniącej funkcję inspektora danych osobowych. Oto dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@milton-nieruchomosci.pl,

adres pocztowy: Administrator danych osobowych ul. Alfreda Jahna 6c/6, 54-703 Wrocław.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas wypełniania formularza przetwarzania zgód RODO lub podczas kontaktu telefonicznego (rozmowa/sms) oraz mogliśmy je pozyskać z innych źródeł jak portale internetowe na których wystawialiście Państwo swoje ogłoszenia.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez MILTON Grupa Nieruchomości sp. z o.o.?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;

 • obsługi zgłoszeń, które kierują Państwo do nas (np. poprzez e-mail kontaktowy);

 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MILTON Grupa Nieruchomości, którym jest:

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług MILTON Grupa Nieruchomości;

 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

 • wsparcie dla usług kredytowych;

 • obsługa Państwa próśb przekazywanych przez e-mail kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział;

 • windykacja należności;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i przyszłych aplikacji mobilnych;

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyrazili. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwo następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę:

 • imię i nazwisko, adres zameldowania, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL, nr dowodu osobistego;

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będziecie mogli Państwo korzystać z usług MILTON Grupa Nieruchomości.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec MILTON Grupa Nieruchomości sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez MILTON Grupa Nieruchomości; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą Państwo się sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Państwach danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli;

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą firmie Kancelaria Finansowa Żaneta Chryczyk prowadzącej działalność z zakresu doradztwa kredytowego. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć Państwo udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym MILTON Grupa Nieruchomości zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Państwu wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Państwa danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą poddawane profilowaniu, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Państwa  dane zgromadzone w trakcie korzystania ze strony internetowej będą używane w celu marketingowym w tym w celu profilowania w szczególności:

 • w naszych celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w Internecie,

 • w celach badań analitycznych w celach marketingowych,

 • w celach dokonywania analiz i badania ruchu na stronach,

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług,

 • w celach marketingowych naszych partnerów, polegających na dopasowaniu treści i reklam w Internecie,

 • w celach marketingowych naszych partnerów-reklamodawców, w celach badań analitycznych w celach marketingowych,

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę będziemy przetwarzać Państwa dane, w tym też profilowali Twoje dane osobowe uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii w celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie a także badań analitycznych w tych celach.

Przetwarzanie automatyczne będzie polegało na dodaniu Państwa adresu e-mail do naszej bazy kontaktowej, a w przypadku korzystania z naszej strony internetowej https://milton-nieruchomosci.pl pliki cookies (ciasteczka) będą zbierane automatycznie w celu:

 • Konfiguracji serwisu: umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie;

 • Uwierzytelniania: umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje;

 • Reklamy: umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników;

 • Analizy i badania zachowań użytkowników: umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

   

  Pozdrawiamy serdecznie
  Milion Grupa Nieruchomości

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem