Podatek od nieruchomości w Polsce

20.06.2024

Podatek od nieruchomości to opłata, którą właściciele nieruchomości muszą regularnie wnosić na rzecz państwa. W Polsce ten podatek jest regulowany przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Jest to jeden z głównych dochodów gmin, które wykorzystują te środki na finansowanie lokalnych inwestycji oraz utrzymanie infrastruktury. Podatek ten dotyczy zarówno nieruchomości mieszkalnych, jak i komercyjnych, oraz gruntów niezabudowanych.
 

Ręce mężczyzny pracujące nad architektonicznymi planami. Na biurku rozłożone są różne projekty, narzędzia takie jak linijki, kalkulator i ołówki, które są używane do precyzyjnej pracy nad projektami budowlanymi.

Kto płaci podatek od nieruchomości 

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych
   lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości
  • jest bez tytułu prawnego.

Jeżeli grunt, budynek lub budowla stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.


Jak obliczany jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest istotnym elementem budżetu każdego właściciela nieruchomości. W Polsce sposób jego obliczania może wydawać się skomplikowany, dlatego warto zrozumieć podstawowe zasady, które za tym stoją. Podstawowe zasady obliczania podatku od nieruchomości obejmują kilka kluczowych elementów.

Stawki podatkowe

Każda gmina ma prawo do ustalania własnych stawek podatkowych w granicach określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Przykładowo, maksymalna stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej może być znacznie wyższa niż stawka dla gruntów mieszkalnych. W praktyce oznacza to, że każda gmina może mieć różne stawki podatkowe, które są ogłaszane corocznie w uchwale rady gminy. Ważne jest, aby właściciel nieruchomości regularnie sprawdzał aktualne stawki podatkowe, ponieważ mogą one ulegać zmianie.

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia użytkowa nieruchomości to kluczowy element w obliczaniu podatku. Jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń, które wchodzą w skład nieruchomości, łącznie z korytarzami, klatkami schodowymi, a także garażami. Powierzchnia ta jest mierzona w metrach kwadratowych i uwzględnia również pomieszczenia przynależne, takie jak piwnice czy strychy. Precyzyjne określenie powierzchni użytkowej jest niezbędne, aby uniknąć błędów w obliczaniu należnego podatku.

Rodzaj nieruchomości

Inne stawki mogą obowiązywać dla nieruchomości mieszkalnych, a inne dla komercyjnych czy przemysłowych. Wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów nieruchomości, które mają wpływ na wysokość podatku:

 • Nieruchomości mieszkalne: Najczęściej opodatkowane są niższymi stawkami.
 • Nieruchomości komercyjne: Obejmują budynki używane do prowadzenia działalności gospodarczej i zazwyczaj są opodatkowane wyższymi stawkami.
 • Nieruchomości przemysłowe: Podlegają specjalnym stawkom podatkowym, które mogą się różnić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
 

Młoda kobieta w okularach i starsza pani przeglądają dokumenty w jasnym biurze. Pracują razem, siedząc przy biurku pełnym książek i dokumentów, co sugeruje dyskusję na temat ważnych spraw.
 

Jakie dokumenty są potrzebne do obliczenia podatku?

Aby prawidłowo obliczyć podatek od nieruchomości, niezbędne są następujące dokumenty: akt notarialny, dokumentacja techniczna, deklaracja podatkowa.

Akt notarialny

Akt notarialny to dokument prawny, który potwierdza prawo własności do nieruchomości. Jest on podstawą do ustalenia, kto jest zobowiązany do opłacania podatku od danej nieruchomości. Znajdują się w nim kluczowe informacje, takie jak dane właściciela, lokalizacja nieruchomości oraz jej szczegółowy opis.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe plany nieruchomości oraz informacje o jej powierzchni użytkowej. Te dane są kluczowe do dokładnego obliczenia należnego podatku. W dokumentacji technicznej mogą znajdować się m.in. plany architektoniczne, rzuty budynków oraz specyfikacje dotyczące materiałów budowlanych i technologii zastosowanych przy budowie.

Deklaracja podatkowa

Deklaracja podatkowa jest dokumentem, który właściciel nieruchomości musi złożyć w urzędzie gminy. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje do obliczenia podatku, takie jak powierzchnia nieruchomości, jej przeznaczenie oraz aktualne stawki podatkowe. Deklaracja podatkowa powinna być składana corocznie lub w przypadku zmian mających wpływ na wysokość podatku, np. zmiana powierzchni użytkowej czy przeznaczenia nieruchomości.

Podsumowanie

Podatek od nieruchomości w Polsce jest ważnym elementem systemu podatkowego, który wpływa na budżety lokalne oraz na właścicieli nieruchomości. Zrozumienie zasad obliczania podatku, dostępnych ulg oraz procedur związanych z jego płatnością jest kluczowe dla efektywnego zarządzania nieruchomościami. Właściciele nieruchomości powinni zadbać o kompletność i aktualność dokumentów takich jak akt notarialny, dokumentacja techniczna oraz deklaracja podatkowa, aby prawidłowo i terminowo rozliczać się z należnego podatku.
Więcej o podatkach w nieruchomościach można przeczytać na stronie biznes.gov.pl

Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowane jako doradztwo. Jego treść nie stanowi porady prawnej, podatkowej, finansowej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem